Základní informace

Co je zubní implantát?

Umělý zubní kořen, který je chirurgicky vpraven do čelistní kosti místo ztraceného zubu. Je vyroben z biokompatibilního materiálu – TITANU, který je bez komplikací přijímaný lidským organismem. Alergické reakce nejsou známy. Dnes mají implantáty tvar připomínající šroub. Implantáty jsou plnohodnotnou náhradou ztraceného zubu. Po zavedení a jeho vhojení je do implantátu zaveden pilíř a na něm je zhotovena korunka. Tím odpadá broušení sousedních zubů. Implantáty lze použít kde si jen vzpomeneme, od ztráty jednoho zubu, po náhradu celého zubního oblouku a tím zlepšit udržení umělého chrupu v  ústní dutině.

Použití zubních implantátů?

Implantáty lze použít k řešení mnoha problémů, kdy můžeme dosáhnout výrazné změny v kvalitě našich životů.
Ztráta jednoho zubu – v tomto případě je užití implantátů přímo doporučováno, neboť nedochází k broušení okolních zdravých zubů a na samotný implantát s nástavbou je připevněna korunka.
Jednostranně zkrácený zubní oblouk – jedná se o situaci, kdy již nemáme stoličky a třenové zuby a není tedy možné použít řešení klasickým můstkem. Díky našim dvěma implantologickým systémům jsme schopni tento defekt chrupu vyřešit pomocí hybridní (částečně) snímatelné náhrady kotvené na monoimplantáty nebo můstkem kotveným na dvoufázové implantáty.
Bezzubá čelist – pro tento případ, kdy jsme přišli o všechny zuby v horní případně v dolní čelisti, nabízíme jednoduché a finančně velmi zajímavé řešení pomocí monoimplantátů a snímatelné náhrady s matricí, která zajistí pevné usazení snímatelné náhrady v našich ústech.

Jak probíhá zavádění implantátů?

Pacient nejdříve podstoupí vyšetření v zubní ordinaci, aby se vyloučila případná rizika. Lékař zhotoví rentgenové snímky a poté se rozhodne, zda lze u konkrétního pacienta provést implantaci. Lékař doporučí vhodný implantát a seznámí pacienta s postupem zavedení a ošetřování implantátu. Implantát se zavádí v lokálním umrtvení. Po dobu 2-6 měsíců (dle typu implantátů) probíhá vhojení, během kterého se vytvoří pevné spojení mezi kostí a implantátem. Tento proces se nazývá osseointegrace. Doba hojení je různá a záleží na kvalitě kosti. Po dobu hojení je implantát přikryt krycím šroubkem. Až na několikadenní období nezbytné pro klidné hojení rány, může pacient nosit po celou dobu léčby provizorní zubní náhradu.
Jakmile se lékař ujistí, že došlo ke spojení implantátu s kostí, provede otisky a nechá zhotovit umělou náhradu.
Za téměř 20 let existence naší firmy už přednosti našich zubních implantátů poznaly tisíce pacientů. V současné době patří tyto metody mezi bezpečné a uznávané alternativy náhradních zubů na celém světě.

Jak dlouho implantát vydrží?

Hlavní podmínkou je úspěšné vhojení implantátu do čelistní kosti. V zásadě platí, že doba vhojených implantátů není nijak omezena. Podle celosvětových statistik zůstává po deseti letech v dolní čelisti ve velmi dobrém stavu 95% implantátů, v horní čelisti 85-90% implantátů.
Na dlouhodobé funkci zubních implantátů se podílí i pacient důsledným a pečlivým prováděním ústní hygieny. Organismus může implantát vyloučit, jedná se o běžné lékařské riziko, o kterém je pacient předem písemně informován. Nevhojení implantátu je většinou způsobeno bakteriální infekcí, která poruší pevné spojení implantátu s čelistní kostí.

Výhody implantace?

  • lepší vzhled
  • znovu získaná sebedůvěra
  • lepší artikulace
  • jím co chci
  • šetrnost k okolním zubům
  • dlouhodobé řešení

Jaké jsou podmínky pro zavedení implantátu?

Základní podmínkou je dokonalá a trvale prováděná ústní hygiena. Implantáty nejsou vhodné pro děti v období růstu – u dívek je tato hranice okolo 15let, u chlapců okolo 16let. Dalšími důležitými podmínkami jsou dostatek kvalitní kosti v místě zavedení implantátu a absence vážných onemocnění jako je cukrovka, poruchy srážlivosti krve nebo nádorová onemocnění léčená ozařováním.

Každý zubní implantát potřebuje pro svoji správnou a dlouhodobou funkci dostatek kosti, ve které je zakotven. Není však vzácností, že čelistní kost je po ztrátě zubů natolik zmenšená, že ani minimální objem nutný k implantaci nenabízí. I v těchto situacích je implantace možná, ale pouze v kombinaci se zvláštními chirurgickými postupy zvětšujícími kostní hmotu. Některé jsou pro pacienta zcela nenáročné a provádějí se současně se zavedením implantátu, jiné však vyžadují před samotnou implantací zvláštní chirurgický zákrok. Tyto postupy se používají zcela běžně.

Nejdůležitější zákrok tohoto typu se nazývá sinus lift (nadzvednutí sliznice v čelistní dutině). Využivá se při ztrátě horních zadních zubů. Kost je zde u většiny lidí výrazně oslabená čelistní dutinou a pro zubní implantát nedostačuje. Proto musíme dno čelistní dutiny vyplnit speciálním materiálem, ze kterého se po určité době kost sama vytvoří (např. BIOVAN). Prostor pod nadzvednutou sliznicí se doplní materiálem pro zvětšení tkáně. Tato metoda se nazývá otevřený sinus lift. Dále existuje vnitřní sinus lift, kdy nedochází k tak markantnímu odklopení sliznice a dvoudobý sinus lift, při kterém je celý zákrok rozdělen do dvou období. O vhodnosti použití metody rozhodne lékař na základě situace.

Pokud kost v čelisti není dostatečná následkem paradentózy, nebo po větším úrazu, existují metody transplantace kosti či jejího doplnění (augmentace) syntetickým materiálem či materiálem s minerály. Vše je překryto kolagenem a za několik měsíců tento materiál s kostí srůstá. Po dokončení procesu je pak možné aplikovat zavedení implantátu do zdravé kosti.

ZDRAVÉ ZUBY JSOU NAŠÍ VIZITKOU, DLE KTERÉ NÁS OKOLÍ NEMILOSRDNĚ HODNOTÍ. MYSLEME NA TO.


Design © 2011 Handmade Dreams
Přihlásit se