BIOVAN

Substituent kosti, implantační materiál vhodný na reparaci kostního tkaniva.

V současné době hrají augmentační materiály ve světě dentální implantologie významnou roli. Z naší statistiky minimálně každý 5 pacient potřebuje před samotnou implantací augmentaci.

Naše firma nabízí augmentační materiály slovenského výrobce s označením BIOVAN. Augmentační materiál BIOVAN je vhodných pro náhradu nebo reparaci kostního tkaniva. Kromě již všeobecně známého a tradičního hydroxyapatitu (HAP) – Biovan H, přinášíme i novou generaci kompozitních implantačních materiálů na bázi HAP a atelokolagenu – Biovan K.

INDIKACE:

  • při paradentopatiích
  • v implatntologii
  • výplně alveolárních a maxilárních defektů
  • úprava alveolárních výběžků
  • augmentace a vyplnění poúrazových defektů čelistí a lebky
  • při ošetření čelistních anomálií

BIOVAN K

Materiál je dodáván ve tvaru tenké destičky

Složení: Hydroxyapatit – Ca10(PO4)6(OH)2 s atelokolagenem v poměru 9:1.
Charakteristika:
Biovan K je materiál, který se používá při implantacích pro výplně kostních defektů a při poruchách kostního hojení. Nejčastějšími příčinami defektů mohou být zlomeniny, kostní cysty, nekrózy kloubových konců, displáze a paklouby.
Indikace: Biovan K se implantuje na reparaci kostního tkaniva při jeho poranění, poškození nebo jako náhrada kosti při patologické strukturální změně.
Kontraindikace:
Biovan K se neimplantuje mimo kostní tkanivo v těle ani do infekčních ložisek kosti.
Nežádoucí účinky: Při nedostatečném krytí periostem může Biovan K vyvolat aseptickou zápalovou reakci. Při drenáži rány po dobu 3-5 dní nastane ústup reakce bez použití antibiotik. U Biovanu K nebyly pozorované žádné jiné nežádoucí účinky.
Dávkování: Biovan K se dodává ve tvaru tenké destičky, ze které je možné za sterilních podmínek oddělit požadovaný tvar a množství materiálu. Uzavřené cysty a defekty se vyplňují suchým Biovanem K jen asi do objemu 80%. Vypočítaná a experimentálně stanovená expanze materiálu po smáčení fyziologickým roztokem nebo krví je 18-23%.
Sterilizace: Biovan K je sterilizovaný gama-zářením. Jiné způsoby sterilizace jsou nevhodné a způsobují degradaci a znehodnocení materiálu.
Upozornění: Materiál je určen na jednorázové použití. Po otevření je potřebné materiál spotřebovat.

BIOVAN H

Polydisperzní prášek spečený nebo nespečený. Dodávany v různé hrubosti od 250µm do 1500µm.

Složení: Ca10(PO4)6(OH)2.
Charakteristika:
Biovan H je materiál, který se používá při implantacích pro výplně kostních defektů a při poruchách kostního hojení. Nejčastějšími příčinami defektů mohou být zlomeniny, kostní cysty, nekrózy kloubových konců, displáze a paklouby.
Indikace: Biovan H se implantuje pro reparaci kostního tkaniva při jeho poranění, poškození nebo jako náhrada kosti při patologické strukturální změně.
Kontraindikace:
Biovan H se neimplantuje mimo kostní tkanivo v těle ani do infekčních ložisek kosti.
Nežádoucí účinky: Při nedostatečném krytí periostem může Biovan H vyvolat aseptickou zápalovou reakci. Při drenáži rány po dobu 3-5 dní nastane ústup reakce bez použití antibiotik. U Biovanu H nebyly pozorované žádné jiné nežádoucí účinky.
Dávkování: Biovan H se dodává ve formě spečeného nebo nespečeného prášku hydroxyapatitu. Prášek se dávkuje podle potřeby. Spečenec se vyrábí na objednávku a tvar a rozměry se mu dávají podle požadavku lékaře.
Sterilizace: Biovan H je sterilizovaný gama-zářením. Jiné způsoby sterilizace jsou nevhodné a způsobují degradaci a znehodnocení materiálu.
Upozornění: Po otevření je možné nespotřebovaný materiál opětovně sterilizovat.


Design © 2011 Handmade Dreams
Přihlásit se