BEKA

Šroubový implantát BEKA

Vysoká primární stabilita v měkké kosti, jednoduché a rychlé zavedení!
Nový tvar implantátu BEKA reaguje na nejnovější znalosti a vývojové trendy v oblasti dentální implantologie. Implantát BEKA má dva druhy závitů. V krčkové části implantátu je použit jemnější závit. Použití dvojího závitu přispívá ke zvýšení primární stability implantátu BEKA a zkracuje dobu zavedení. Je dodáván ve třech průměrech (3,5; 4; 5mm) a délkách (9;10;11;12; 13;14;15;16mm). Je vyroben z čistého titanu a jeho povrch je pískován.
Vnitřní dutina šroubového implantátu BEKA je opatřena šestihranem, který má tři významy:

  1. uchycení zavaděče při zavedení implantátu do kosti
  2. jako antirotační prvek pro přímé a angulované nástavby
  3. u angulovaných nástaveb umožňuje polohování po 60stupních

Implantát BEKA má zkosenou horní hranu, na kterou navazuje nástavba o užším průměru dosedací plochy.

 

 

Nástavby systému BEKA

Nástavba přímá BEKA

Nástavba přímá se šestihranem BEKA 0 stupňů zajišťuje přesnou aretaci v implantátu a je určena k nesení nacementované fixní zubní náhrady. Je dodávána v  průměrech (3,5; 4; 5)mm a  výškách (5,6,7,8)mm. Ve spodní části nástavby vkládáné do implantátu je nástavba opatřena antirotačním prvkem – šestihranem.

 

Nástavba angulovaná BEKA

Nástavba angulovaná 13 stupňů a  23 stupňů se šestihranem je určena k  nesení nacementované fixní náhrady s možností polohování po 30 stupních k ose implantátu. Je dodávána v  průměrech (3,5; 4; 5)mm a výškách (5, 6, 7,8)mm. Nástavba slouží jako pilíř, který je do těla implantátu vsazen spodní částí, která je opatřena antirotačním prvkem – šestihranem a přitažen pomocí spojovacího šroubu.

 

Nástavba kulová BEKA

Kulová nástavba BEKA je nosný prvek pro hybridní snímatelné náhrady. Kulová nástavba BEKA je vyráběna a dodávána ve třech průměrech (3,5; 4; 5)mm a třech výškách (2, 3, 4)mm. Je stejně jako nástavba přímá a angulovaná opatřena ve spodní části přiléhající k implantátu antirotačním prvkem –  šestihranem.

 


Design © 2011 Handmade Dreams
Přihlásit se