I.CON

Implantát I.CON

Nový tvar implantátu I.CON reaguje na nejnovější znalosti a vývojové trendy v oblasti dentální implantologie.

Implantát I.CONkuželové tělo s dvouchodým kompresním závitem. Použití dvouchodého kompresního závitu přispívá ke zvýšení primární stability implantátu I.CON kompresí okolní kosti a zkracuje dobu zavedení implantátu. Je dodáván v průměrech 3.8; 4.3 a 5.2mm a délkách 8;10;12; 14;16mm. Implantát I.CON je vyroben z čistého titanu a jeho povrch je upraven pískováním a pomocí laseru je jeho povrch optimalizován pro maximální vhojení.
Vnitřní část implantátu I.CON je opatřena samosvorným konickým lůžkem se šestihranem a klik systémem. Soubor těchto prvků zamezuje nástavbě v pohybu, konické, kuželové lůžko brání svým pevným kuželovým spojení vzniku virové infekce a předchází vzniku perimplatitidy a klik systém zajišťuje pro lékaře jistotu správné polohy nástavby v implantátu.

Implantát I.CON je vyroben tak, aby mohl být dle rozhodnutí lékaře s ohledem na potřeby pacienta zaveden pod úroveň okolní okolní kosti, případně na či nad její úroveň. Takovouto svobodu pro zavedení umožňují kortikální prstence, které vytěsní vyvrtané lůžko právě tam, kde je třeba. Subkrestální  a “bone levelové” zavedení implantátu umožňuje lepší připojení kosti až na úroveň nástavby a tím pomáhá měkké tkáni lépe přilnout k nástavbě. Místo spoje implantátu s nástavbou umožňuje dokonalé čištění. Pro všechny průměry implantátů I.CON používáme pouze jednu protetickou platformu. Stejně tak ostatní protetické komponenty mají identickou jednu platformu.

Nástavby I.CON

Nástavba I.CON (standardní)

Nástavba I.CON stejně jako implantát I.CON reaguje na nejnovější poznatky a trendy. Její gingivální část vychází z centrální části implantátu I.CON v maximální vzdálenosti od okraje implantátu. Díky tomu je dosaženo minimalizovaní tlaku na okolní kortikální kost a zamezení jejího úbytku. Nástavba je opatřena kuželovým dosedem a klik systémem. Uvnitř nástavby je připraveno konické lůžko pro spojovací šroub, jeho hlava je opět opatřena kuželem. Použitím těchto dvou prvků v systému I.CON – kuželová část nástavby a kuželová část spojovacího šroubu dochází k naprosto pevnému spoji bez povolení a bez možnosti vzniku místa pro virové infekce. Nástavby I.CON jsou vyráběny ve standardních angulacích 0°, 13° a 23° a gingiválních výškách 0.7mm, 1.5mm a 2.5mm. Jako výrobce, ale dokážeme reagovat na jakékoliv požadavky a vždy nalézt pro pacienta nejlepší možné řešení.

Nástavba I.CON (individualizovaná, CAD-CAM)

V současné době je implantologický systém I.CON připravený i na zhotovování nástaveb pomocí CAD-CAM technologií. Spolupracujeme s několika frézovacími centry, kde je možné vyrobit individualizované nástavby pro pacienty. Takto zhotovené nástavby maximálně uspokojí nestandardní poměry a potřeby pacienta. Individualizované práce je možné vyrábět již od jednoho členu až po složité celoobloukové konstrukce.

Ukázka práce se systémem I.CON


Design © 2011 Handmade Dreams
Přihlásit se